Privacy

Dit is de privacy- en cookieverklaring van Musicband Odyssey. De verklaring heeft tot doel je te informeren hoe Musicband Odyssey omgaat met de gegevens die het via deze website verzamelt of die ze in het kader van de uitoefening van haar doelen verzamelt. Bij het verwerken van deze gegevens zal Musicband Odyssey de geldende privacywetgeving (Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 5 september 2018) respecteren.

Identiteit
Musicband Odyssey vzw (Ondernemingsnummer 0444.918.412)
 
Maatschappelijke zetel: Molenhuizen 42A, 3980 Tessenderlo
Correspondentieadres:  Idem
Emailadres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Website: www.musicband-odyssey.be

Algemeen
Musicband Odyssey hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil dat uw privacy wordt gerespecteerd. Musicband Odyssey houdt zich in alle gevallen aan de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 5 september 2018.

Gegevens en doel
Musicband Odyssey registreert persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht, rijksregisternummer, e-mailadres, gsm/telefoonnummer, instrument, medische gegevens) van haar leden in een gesloten database waar haar medewerkers de gegevens kunnen raadplegen voor telefonisch contact of mailverkeer.
Daarnaast kan Musicband Odyssey persoonsgegevens verwerken over sympathisanten of vrijwilligers doordat deze zelf gegevens delen in een contactformulier, mail of tijdens een activiteit aan de organisatie verstrekt.
Musicband Odyssey bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om haar doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens van externen worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand kwam. Gegevens van leden worden uiterlijk 2 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap verwijderd.
Musicband Odyssey verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals verenigingstoelagen of projectsubsidies.

Website
Op de website van Musicband Odyssey worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Musicband Odyssey gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. U zal zo snel mogelijk (uiterlijk binnen vier weken), op uw verzoek een antwoord krijgen.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging
Bij gegevensoverdracht (bvb contactformulier) gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid om gegevens versleuteld te versturen. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.

Cookies
Meteo Tessenderlo maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Bij het bezoeken van de website krijgt u een cookie pop-up waarin u kan aangeven of u de desbetreffende cookies wenst in dan wel uit te schakelen.